Radiofoniczne Centrum Nadawcze w Konstantynowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Pracownicy ośrodka

Pracownicy ośrodka

Drukuj PDF

------------

 

 

 inż Zygmunt Duczmalewski
ur. 1925r. Pierwszy kierownik RCN Konstantynów (1974-1980). Wspaniała osobowość, perfekcjonista ! Od całkowitych podstaw zorganizował wszelkie procedury związane z funkcjonowaniem RCN. W czasie pełnienia funkcji kierowniczej zaangażowany zarówno w sprawy administracyjne , jak i nazdzór infrastruktury technicznej .


mgr inż. Witold Czowgan
ur.1947 W latach 1965-1971 studiował  na Politechnice Warszawskiej Wydział Elektroniki . W 1969r. otrzymał stypendium fundowane z P.P. SRiT , oraz wstępną propozycję pracy złożoną osobiście przez dyr. Stanisława Jelonkiewicza, w będącej jeszcze wówczas w budowie nowej radiostacji centralnej w Konstantynowie 23.12.1971 obrona pracy magisterskiej. Od 1 marca 1972 do sierpnia 1972 staż w krótkofalowej radiostacji Leszczynka . Od 1 września 1973 do 31 lipca 1974 praca na długofalowym obiekcie RCN Raszyn . 01.08.1974 podjął pracę w nowym radiowym centrum nadawczym w Konstantynowie na stanowisku kierownik zmiany dyżurnej Od 01.08.1975 awans na stanowisko zastępcy kierownika RCN Konstantynów . Od 1980 r. po odejściu na rentę inż. Duczmalewskiego pełnił obowiązki kierownika RCN 1983-1986 w wyniku błędnej diagnozy lekarza zakładowego przeniesiony do Grupy Profilaktyczno-Awaryjnej w PKiN w Warszawie Pod koniec 1986r. powrót do Konstantynowa , gdzie nieprzerwanie pełnił służbę Polskiej Radiofonii do końca 1997r.

mgr inż. Edward Ciszak
ur.1932r. Wieloletni pracownik Centralnego Laboratorium Radiokomunikacji . Na początku lat 70-tych oddelegowany do Konstantynowa , gdzie nadzorował montaż i uruchomienie szwajcarskiej aparatury nadawczej produkcji BROWN-BOVERI . Po uruchomieniu RCN Konstantynów wyemigrował do Szwajcarii , przez wiele lat jako kontraktowy pracownik BROWN-BOWERI nadzorował budowy apaparatur nadawczych SW i LW na całym globie.


Bogdan Granat

Mechanik delegowany z RCN Raszyn . Przed uruchomieniem  radiostacji w Konstantynowie odbył szkolenie w Szwajcarii.   W połowie lat 70-tych zaliczył "wpadkę" . Podczas konserwacji załączył napięcie 220V na obwód zasilania automatyki nadajnika N1 . W efekcie przez trzy doby Konstantynów "grał" z mocą 1MW .inż Zygmunt Grzelak
ur. 1932r. Wieloletni pracownik SRiT . Od 1976r. kierownik działu technicznego SRiT W 1981 r. - w stanie wojennym - oddelegowany do RCN Konstantynów jako pełnomocnik dyrektora SRiT . W 1984r. powołany na stanowisko kierownika RCN Konstantynów W 1996r. przeniesiony na obiekt SLR Wiejca- Kampinos

 Marian Siedlarek

ur.1947. Główny energetyk RCN , na początku lat 80-tych mianowany przez mgr inż. W. Czowgana na stanowisko kierownika grupy konserwacyjnej . Generalnie w zakresie jego kompetencji było wszystko , poza elektroniką . Wśród kolegów otrzymał przydomek "kapitana okrętu flagowego Polskiej Radiofonii " . Pracę na obiekcie rozpoczął jako jeden z pierwszych , zszedł z pokładu jako ostatni"


Stanisław Wojciechowski
W listopadzie 1972r rozpoczął pracę na terenie budowy RCN jako elektryk konserwator. Jego głównym zadaniem było tzw. utrzymanie ruchu zespołu wyciągarek elektrycznych, rozdzielnic i transformatorów. Później wykonywał instalacje elektryczne i energetyczne, w tym również na maszcie.
Po zakończeniu budowy został zatrudniony w radiostacji w pionie technicznym w charakterze operatora windy Alimak i elektryka. Był jedyną uprawnioną osobą do obsługi tego dźwigu. Każdy wjazd na maszt odbywał się w towarzystwie pana Stanisława - również te ostatnie związane z ekipą pana Kaczmarczyka. Pełnił również dyżury w radiostacji. Pracował do 1997r, kiedy to przeszedł na emeryturę.

Jerzy Karczewski

Technik - kierownik zmiany dyżurnej . W latach 1982-1984 pełnił obowiązki kierownika RCN . Autor wielu wspaniałych projektów racjonalizatorskich . Pracował do 2003r.


Józef Fortuna
Technik (dyżurny)

Tadeusz Pisarczyk
Kierownik zmiany

Stanisława Pisarczyk
Pracownik administracyjny (biuro)

Janina Garstka
Sprzątaczka

Helena Kopeć
Sprzątaczka

Irena Włodarska
Magazynierka

Wiesław Raczyński Kierowca

Mieczysław Różycki Pracownik gospodarczy

Roman Andrzejewski Mechanik (dyżurny)

Jan Karolewski Pracownik gospodarczy

Podczas zimy stulecia 1979

 

model kolekcjonerski samochodu służbowego