Radiofoniczne Centrum Nadawcze w Konstantynowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Tuszyn

Łódz - Tuszyn

Drukuj PDF

29 kwietnia 1961 mieszkańcy woj. łódzkiego otrzymali nową stację radiofoniczną dużej mocy pokrywającą swym zasięgiem obszar calego województwa. Pierwsze emisje audycji radiowych z Łodzi rozpoczęto jeszcze w r 1930 przy użyciu nadajnika o mocy 2KW, nadajnik ten zastąpiono w r. 1939 nowym o mocy 8KW zlokalizowanym w gmachu ówczesnej Rozgłośni przy ul. Narutowicza. Pracował on do września 1939 a po nadaniu ostatniej audycji zamilkł na okres 6 lat. Uciekając, hitlerowcy wysadzili  budynek radiostacji.

Zaraz po wojnie dawny personel radiostacji wygrzebał z ruin szczątki aparatury, przywracając ją gospodarskim sposobem do stanu używalności. Chociaż pracował przez 16 lat na międzynarodowej  częstotliwowści nie obejmował jednak całego miasta.

W 1959 Centralny Zarząd radiostacji i Telewizji podjął budowę nowego obiektu pod Tuszynem, 28 km od Łodzi.

Nowy obiekt wyposażono w nadajnik o mocy 50KW. Pracował on w swoim czasie w radiostacji Raszyńskiej, pózniej po modernizacji przez fachowców z Raszyna, działał znakomicie w Łodzi. Na terenie obiektu obok nadajnika średniofalowego, zainstalowane zostały nowoczesne urządzenia linii radiowej na trasie z Warszawy do Łodzi i Katowic. Urządzenia te zapewniały uzyskanie dobrej jakości obrazu i szybką zmianę kierunku przesyłu. 4 metrowe anteny paraboliczne tej linii zamontowano na szczycie 45 metrowej wieży betonowej, wybudowanej tuż obok budynku radiowego.

Radiostacja średniofalowa pracowała na częst. 1367KHz (po zmianach 1305KHz) w synchronizacji wtenczas z radiostacją w Lublinie i Białymstoku. Stałość częst. wynosiła 10 do minus 8. Dzięki tej częstotliwości i półfalowej antenie, stacja pokryła swym zasięgiem teren całego województwa łódzkiego zaś otwarto go jak zwykle, z wielką pompą w przeddzień Święta Pracy przez ministra łączności i lokalne władze partyjne. Silny sygnał radiostacji zapewniał czysty, miły odbiór co spowodowało jak zwykle zwiększony popyt na radioodbiorniki.

Minister Łączności mgr inż Zygmunt Moskwa wygłasza przemówienie podczas ceremonii otwarcia radiostacji

*

/na marginesie/

W ostatnim czasie, w dobie UKF pojawiały się plany pokrycia województwa łódzkiego programami ogólnopolskimi z użyciem tegoż obiektu, uzupełnionego przez stacje nadawcze działające lub przewidziane do uruchomienia w sąsiedztwie (Częstochowa-Wręczyca, Kalisz-Mikstat). Jak wynikło z rozeznania przeprowadzonego przez KRRiT, Polskie Sieci Nadawcze zamierzały podjąć kroki zmierzające do uzyskania zgody na budowę w rejonie Dąbrowy łódzkiej radiowo-telewizyjnego centrum nadawczego dużej mocy. Podjęta wcześniej przez TP S.A. inicjatywa budowy obiektu w tym rejonie napotkała na silny sprzeciw miejscowej społeczności. Rozwiązaniem alternatywnym było rozbudowanie istniejącego obiektu średniofalowego TP S.A. Łódź-Tuszyn. Do czasu wyjaśnienia losów obiektu nadawczego dużej mocy, pokrycie zasięgiem Radia Łódź obszaru województwa łódzkiego planowano poprzez przyznanie tej spółce dwóch nowo dobranych częstotliwości w Kutnie i Wieluniu, przeniesienie w rejon Piotrkowa Trybunalskiego częstotliwości rezerwowej z Opoczna i podwyższenia do 10,0 kW mocy nadajnika pracującego w Łodzi z jednoczesnym przeniesieniem go poza rejon zabudowy miejskiej.

 

anodowy