--------strona główna--------kontakt--------Radiowe Forum Dyskusyjne

Schematy pracy rozdzielni


 

Rozdziały: | schemat pracy rozdzielni | podstacja | nastawnia rozdzielni 110kV | pełny schemat zasilania | nocny dyżur na radiostacji |

| AKTYWNA TABLICA STEROWNICZA w budynku radiostacji | oświetlenie terenu |

 

 

System H rozdzielni w RON Konstantynów składa się z dwóch zwykłych układów blokowych połączonych dodatkowo poprzeczką.

Rodzaj pracy takiego układu jest ściśle związany z ilością wyłączników. W zależności od ilości wyłączników wyróżniamy układy od H1 do H5. W naszej stacji postanowiono zastosować układ H3. Układ ten charakteryzuje się po jednym wyłączniku w polach liniowych oraz jednym w poprzeczce. W przypadku uszkodzenia, awarii jednej z liń zasilających następowało wyłączenie odpowiedniego wyłącznika, nie powodując przerwy w zasilaniu danej sekcji transformatorowej uszkodzonej linii. Warunkiem było dostosowanie parametrów obciążalności pozostałych wyłączników i łączników do pracy przy zasilaniu z jednej linii i pełnym obciążeniu dwóch sekcji transformatorowych.


Schemat jedno-kreskowy GPZ 110/6kV w RCN Konstantynów.


W zależności od założeń projektowych i późniejszych potrzeb, stacja w Konstantynowie mogła pracować w sześciu systemach, d
wóch linii 110kV i dwóch transformatorów z rozwartą poprzeczką (brak przelotowego przesyłu energii).

 

Dwóch linii 110kV i dwóch transformatorów ze zwartą poprzeczką, tzw. praca równoległa z dodatkowym przesyłem energii

Dwóch linii 110kV i jednego transformatora

Jednej linii 110kV i dwóch transformatorów

Jednej linii 110kV i jednego transformatora

Dwóch linii 110kV i zwartej poprzeczce z wyłączeniem RCN. Praca tylko przelotowa

 

 

 

powrót