Oświetlenie terenu radiostacji


 

Rozdziały: | schemat pracy rozdzielni | podstacja | nastawnia rozdzielni 110kV | pełny schemat zasilania | nocny dyżur na radiostacji |

| AKTYWNA TABLICA STEROWNICZA w budynku radiostacji | oświetlenie terenu |

 

Oświetlenie całego terenu radiostacji tj budynków, przyległych placów, parkingu, dróg dojazdowych, alejek leśnych, wreszcie oświetlenia urządzeń zlokalizowanych na wolnym powietrzu choćby stacja transformatorowo - rozdzielcza 110kV zrealizowane zostało klasycznie. Zamontowano tradycyjne dla tamtego okresu latarnie uliczne w postaci betonowych słupów typu WZ-9 (9-cio metrowe) rozmieszając je co 40m. Oprawy tzw latarnie miały być początkowo typu ORZ-2 ale docelowo zastosowano ORZ-7 z lampami rtęciowymi LFR 250W. W alejkach bocznych zastosowano mniejsze słupy typu parkowego. Na stacji 110kV zastosowano oprawy typu ORZ-3 tzw "trumienka" mocowane na słupach metalowych. Dodatkowo dwie z nich miały w oprawach drugą żarówkę zasilaną z akumulatorni 220V na wypadek braku podstawowego zasilania. Natomiast na wieżyczkach sygnalizacyjnych oraz wartowniczych, poza zwykłą oprawą ORZ-7 świecącą w odciągi lub w stronę masztu, umieszczono po dwa projektory typu C 41-36 z żarówkami o mocy 1500W. Projektory były obrotowe i umożliwiały skierowanie strumienia światła na dowolny punkt pola masztowego w odległości do 200m. Dwa projektory były zainstalowane również na pierwszym pomoście wieży LR.

 

Przejdzmy teraz do budynku radiostacji - w rozdzielni niskiego napięcia ulokowanej w zachodnim skrzydle radiostacji, wydzielono osobną rozdzielnicę do tego celu w postaci szafy wyposażonej w osobne obwody do poszczególnych odbiorów. Jak widać poniżej, w poziomej części szafy załączane były styczniki z przypisną nazwą miejsca pracy, można było każdy odbior załączyć z osobna jednak praktyka dowiodła iż wygodnie było jednym, głównym przyciskiem sterować całością. Dokonywała tego straż przemysłowa w budynku portierni mając do dyspozycji niewielki panel sterowniczy na ścianie jak i obsługa radiostacji w sali nadajników, z głównej tablicy sterowniczej. Widoczny do dziś na szafie rozdzielnicy dymek nad każdą czerwoną lampką, dobitnie pokazuje które najczęściej świeciły. Wszak to żarówka o mocy 15 watów. Na marginesie warto sobie wyobrazić jaka sumaryczna moc była pobierana tylko do celu poświetlenia takich wskazników.

 

 

 

Jak w praktyce wyglądała praca tej rozdzielnicy? Jak mogły wyglądać efektownie świecące, szklane wskazniki LS-48? Na naszej stronie możemy podglądać codzienną pracę tej rozdzielnicy o różnych porach dnia a nawet ją usłyszeć. Jest to przykład załączania oświetlenia dla ALEJKI DO MASZTU, wzdłuż drogi fiderowej. Z racji bezpieczeństwa, w porze nocnej obowiązkowo ta część infrastruktury nadawczej musiała być widoczna.

>>> zobacz pracę rozdzielnicy <<<

 

 

 

 

 

Tablica sterowania oświetleniem terenu radiostacji znajdująca się w portierni

 

 

 

Część głównej tablicy sterowniczej odpowiedzialnej za zdalne przełączenie głównego obwodu rozdzielnicy oświetlenia terenu

 

 

 

>> powrót