--------strona główna--------kontakt--------Radiowe Forum Dyskusyjne

Domek antenowy


 

Rozdziały: | Linia fiderowa | Domek antenowy |

 

 

Domek antenowy to niewielki budynek mieszczący kolejne urządzenia stacji nadawczej a mianowicie elementy dopasowania linii fiderowej do masztu antenowego.

 


domek antenowy w okresie budowy masztu --------------------------------- po katastrofie w roku 1991

 

W skład tego wyposażenia wchodziła olbrzymia cewka dostrojcza z odczepami. We wnętrzu były dwa pomieszczenia, jedno większe z cewką dostrojczą oraz drugie wąskie mające drzwi wejściowe dla personelu technicznego oraz okienko dla obserwacji urządzeń. Pomieszczenie domku pełniło jeszcze rolę wypustu kabli wraz z rozdzielnią do zasilania przeszkodowego na maszcie antenowym.

 

W 1977r. w budynku zastosowano bardzo nowoczesny jak na ówczesne czasy system zdalnego dozoru elementów w postaci czujników UV Dzięki temu w przypadku usterki (np. iskrzenia) dyżurny otrzymywał informację sygnalizowaną bezpośrednio na panelu kontrolnym . Dopływ energi w cz z fidera wchodził poprzez przepust porcelitowy zamocowany w oknie domku i był doprowadzony w odpowiednim, wynikłym z pomiarów punkcie zapewniającym optymalne dopasowanie liniii fiderowej. Drugi koniec cewki uchodził w kierunku wyjścia mocowanego również w przepuście porcelitowym i dalej w formie rury do masztu.

 

 


rzut poziomy domku antenowego

 

Procedura strojenia fider - cewka oraz cewka - maszt była zabiegiem częstym, zawsze po pracach konserwacyjnych wykonywanych na maszcie jak choćby wymiana przepalonych żarówek powodowały konieczność strojenia obwodu. Przebywanie w tym pomieszczeniu wymagało wiele cierpliwości, poprzedzone było kilkoma czynnościami jak choćby uziemienie elementów napięciowych w cz, po tym można było podjąc właściwe działania. Pomieszczenie w którym znajdowała się cewka było przewietrzane wentylatorami, z pomieszczenia obsługi można było doglądać elementy cewki, całość zamnknięta była drzwiami stalowymi.

 


kontrola stanu zachowania po katastrofie ---------------------------------- domek zaraz po katastrofie

 

 


widok od strony cewki dostrojczej ------------------------------------------- widok od strony obsługi

 

 


wejście służbowe ---------------------------- pomieszczenie cewki i pozostałości wentylacji

 

 

 

>> powrót