Dokumentacja techniczna


 

 

 

 

BTS 150-2

Detektor fazy i amplitudy

FQS 15-1

Miernik wysterowania Leonhard LEONARD

lampa Q450

Sprzęgacz Kierunkowy

lampa 6136

Monitor modulacji AWA
Transformator modulacyjny Kompresor EMT156
Sztuczna antena-chłodnia SULZER Kompresor - ogranicznik - opis
Modulator - opis Kompresor - ogranicznik - schemat
Modulator - schematy

układy scalone DTL

ignitron BK7703 (NL7703H)

Czujnik zmierzchowy
Reflektometr Katalog półprzewodników BBC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> powrót